Elektrisch roken en gezondheid“Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers.”

Dat tabakroken ongezond is behoeft geen uitleg, dat e-roken gezonder is ook niet. Maar wat is nou precies waar van alle negatieve berichtgevingen over het e-roken? Vast staat dat overheid, farmaceutische- en tabaksindustrie niet heel blij zijn met de groei van de e-sigaret. Deze laatste twee hebben een ijzersterk lobby-apparaat en zullen dus met allerlei onderzoeken en uitspraken komen die worden opgepikt door de media.

Wat zit er in een sigaret van tabak?

tabak versus elektrisch roken

Wat zit er in een elektrische sigaret

In een e-sigaret liquid zit nicotine (als men daarvoor kiest) en daarnaast zit een groot gedeelte (90%) Propyleen Glycol (PG) of Vegatine Glycol (VG). Deze laatste stofjes zitten in voedingsmiddelen en wordt gebruikt in de parfum industrie is niks meer dan een verdikkingsmiddel zodat de waterdamp gezien wordt bij het uitblazen. Deze stoffen zijn goedgekeurd over de gehele wereld. Daarnaast bestaat de liquid uit gedestilleerd water en een smaakmiddel (2%)

Wat doet nicotine?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de nicotine als losse stof geen schadelijke effecten heeft voor de gezondheid in de dosis die wordt geconsumeerd met een sigaret of met elektronisch roken. Het veroorzaakt geen kanker, veroorzaakt geen longziektes en ook geen cardiovasculaire ziektes. Sterker nog, nicotine zou op een aantal ziektes (ziekte van parkinson, depressie en darmziektes) een gunstig effect kunnen hebben. Het enige nadeel van nicotine is dat het verslavend werkt. Daarom is het niet aan te raden om te beginnen met dampen als je al niet verslaafd bent aan nicotine. Rokers zijn al verslaafd aan nicotine, dus voor hen is dat geen bezwaar om over te stappen op elektronisch roken.

Wat is er bekend van elektrisch roken?

In chemische studies wordt gekeken welke chemische verbindingen die bekend en mogelijk schadelijk zijn in de damp en/of de vloeistof van elektronische sigaretten zitten.

In de vloeistof zit propyleenglycol, glycerine, nicotine en smaakstoffen. De smaakstoffen zijn meestal goedgekeurd voor het gebruik in voedsel. Het effect van verdamping is voor veel van deze stoffen niet bekend. Daarom wordt er gekeken welke chemische verbindingen er worden gevormd bij de verdamping en of daar mogelijk schadelijke verbindingen tussen zitten.

Er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken zijn dat de grootste meerderheid van de meer dan 4000 chemische stoffen die in sigarettenrook zitten niet in elektronische sigarettendamp zitten. Een klein deel zit wel in elektronische sigarettendamp, maar in veel lagere dosis, 5 tot 500 keer lager. De vraag is of deze lage dosis nog steeds schadelijk is voor de gezondheid.

In toxicologische studies wordt gekeken naar het effect van elektronische sigarettenvloeistof of elektronische sigarettendamp op gekweekte cellen.

Een aantal studies gebruiken de onverdampte vloeistof. Dat is niet heel erg representatief omdat de elektronisch roker eerst de vloeistof verdampt voordat het in aanraking komt met de longen. Uit deze studies komt dat de propyleenglycol en glycerine niet schadelijk zijn voor cellen, maar dat de smaakstoffen dat soms wel zijn. De studies hebben vaak een continue blootstelling aan de vloeistof getest, terwijl in het echt de longen alleen tijdens het dampen aan de vloeistof worden blootgesteld. Vaak hebben de studies onverdunde smaakstoffen gebruikt. Dat is ook niet representatief, omdat de hoeveelheid smaakstoffen in vloeistof niet 100% maar eerder 5% is. Het schadelijke effect verschilt enorm per smaak.

Er is ook een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid nicotine in de vloeistof en de schadelijkheid daarvan. Daaruit bleek dat nicotine niet schadelijk is voor de cellen.

Onderzoeken die het effect van propyleenglycol op de longen van dieren en mensen hebben getest, tonen aan dat propyleenglycol wel irritatie van de luchtwegen kan opwekken, maar dat er geen schade ontstaat in de longen, ook niet op lange termijn.

Geen enkele van deze studies heeft het effect van het gebruik van elektrische sigaretten vergeleken met het gebruik van echte sigaretten. Daarom zijn de resultaten niet representatief en is meer onderzoek nodig.

Omdat een aantal smaken op een onvoorspelbare manier schadelijk kunnen zijn zouden alle smaken moeten worden getest om uit te sluiten dat deze schadelijk zijn.

Resultaat van de onderzoeken van de elektrische sigaret

De klinische studies die tot nu toe gedaan zijn, waren kortlopend omdat elektronisch roken nog niet lang bestaat. Dat is een nadeel, omdat langetermijneffecten nog niet bekend zijn.

In een studie waarin elektronisch rokers 2 jaar gevolgd zijn werd alleen milde irritatie van de mond en keel geobserveerd. Ook hoesten komt voor als bijwerking. Maar dit zijn allemaal milde bijwerkingen. In de andere studies die gedaan zijn, zijn geen andere of ergere bijwerkingen gevonden.

Er zijn ook studies gedaan naar het effect van elektronisch roken op de longfunctie. Hieruit is gebleken dat er geen verschil is in longfunctie tussen niet-rokers en elektronisch rokers. Helaas is niet gekeken naar het verschil tussen elektronisch rokers en sigaretrokers.

Bij onderzoeken naar de directe schadelijke effecten op het hart en de bloedvaten is geen schadelijk effect van elektronisch roken gevonden. Ook zorgt elektronisch roken niet voor een verhoging van het aantal witte bloedcellen (wat sigarettenroken wel doet), waaruit blijkt dat er geen acute ontstekingsreactie ontstaat tijdens of na het elektronisch roken.

Meeroken met de e-sigaret

Passief roken is een probleem, omdat het inademen van tweedehands sigarettenrook erg schadelijk voor de gezondheid blijkt te zijn. De vraag is of dat ook zo is voor tweedehands elektrische sigarettendamp.

Er zijn onderzoeken gedaan door iemand die elektrisch rookt in een afgesloten ruimte een aantal uren te laten dampen. Daarna is gekeken hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zaten. Dat wordt dan vergeleken met het aantal schadelijke stoffen in de lucht als er niet wordt gedampt, en/of het aantal schadelijke stoffen in de lucht als er wordt gerookt.

Hieruit bleek dat de damp van een elektronische sigaret 100 keer sneller weg is dan de rook van een sigaret. De nicotine die nog in de lucht hangt is bij een elektrische sigaret 10 keer zo laag als bij een echte sigaret.

Er worden een aantal schadelijke stoffen gevonden in sommige onderzoeken, maar de hoeveelheid is altijd een heel stuk lager dan bij echte sigaretten en vaak in hoeveelheden die niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Elektrische sigaret en COPD en psychiatrische patiënten

Een aantal studies heeft gekeken of het vervangen van echte sigaretten voor elektrische sigaretten bij patiënten met een psychiatrische stoornis kan helpen. Psychiatrische patiënten staan erom bekend dat ze heel veel roken en dat het voor hen heel moeilijk is om te stoppen met roken.

15% van de patiënten die de kans kregen om elektronisch te roken is helemaal gestopt met echt roken. 50% van de patiënten is de helft geminderd met roken.

Mensen met COPD kunnen vaak ook moeilijk stoppen met roken, terwijl het roken vaak de oorzaak is van hun ziekte. Ook bij mensen met COPD kan het heel erg helpen om over te stappen op elektronisch roken.

Ongelukken door blootstelling aan nicotine

De dosis waarbij men zou kunnen overlijden door nicotine is 50 tot 100 mg. Een bijwerking van het innemen van een grote hoeveelheid nicotine is dat men gaat overgeven. De kans dat men zou overlijden door een overdosis nicotine in te nemen is dus erg klein.

In Amerika is bijgehouden wat voor bijwerkingen en ongelukken er gebeurd zijn met mensen die elektronisch roken. In 5 jaar tijd zijn 47 meldingen gedaan (van onder andere longontsteking, hartklachten, lage bloeddruk en brandwonden), waarvan er bij geen een melding vaststaat dat het is gekomen door het elektronisch roken.

In twee jaar tijd zijn in Amerika 35 mensen in het ziekenhuis beland doordat ze al dan niet per ongeluk nicotine houdende vloeistof hadden binnengekregen. In alle gevallen zijn de patiënten na maximaal 4 uur weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Vloeistof met nicotine zou moeten worden beschouwd als bijvoorbeeld schoonmaakproducten met een kind veilige sluiting en waarschuwingen op het etiket.

Elektrische sigaret en brand

Omdat er in een elektronische sigaret een batterij zit, kan dat elektrische ongelukken veroorzaken. Er is wel eens een batterij van een elektronische sigaret ontploft. Dit kan voorkomen worden door keurmerken te gebruiken waardoor de productie gecontroleerd wordt. Ontploffing van batterijen gebeurt ook bij andere populaire producten zoals mobiele telefoons.

Branden in woningen kunnen ontstaan door sigaretten. In de Amerika zorgt dat voor 14% van alle doden door brand. Door het gebruik van de elektrische sigaret zou het aantal doden hierdoor kunnen afnemen.

Elektrische sigaret voor jongeren en niet-rokers

Uit onderzoek door middel van enquêtes blijkt dat tussen de 2 en 10% van de jongeren wel eens elektrisch gerookt heeft. De meeste jongeren die dat gedaan hebben zijn rokers. Van de jongeren die niet roken heeft minder dan 1% wel eens elektrisch gerookt. Het gaat dan ook niet om dagelijks gebruik, in de enquête wordt gevraagd of de jongere de afgelopen 60 dagen weleens elektrisch heeft gerookt.

De onderzoeken tonen aan dat het niet waarschijnlijk is dat jongeren gaan elektronisch roken als ze niet al roker zijn.

Om te waarborgen dat dit inderdaad niet gebeurt is het belangrijk dat er regels zijn, zoals een leeftijdsgrens.

Koop hier je elektrische sigaret

(0)